Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Ranka - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Ranka - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merSophantering och källsortering

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i de gemensamma sopkassunerna för hushållsavfall, komposterbart och tidningar placerade på Maja Snis gata 2 samt 4 eller i miljörummet med ingång mellan Ursula Printz gata 1 och 3.

I miljörummet sorteras förutom hushållssopor, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, elsopor och batterier.

På grund av upprepat missbruk av miljörummet där man lämnat av grovsopor mm så har vi nu monterat en övervakningskamera som spelar in allt som händer. Om ni ser att någon lämnat något olämpligt så kan styrelsen försöka identifiera och informera den skyldiga så det återställs/åtgärdas.

Det ligger även en återvinningsstation på andra sidan Gustavsbergs Allé vid Villagatan där man kan lämna återvinning om det är fullt i miljörummet.

Grovsopor som till exempel wellpapp, större emballage och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta kommunen eller gå in på deras hemsida. www.varmdo.se

http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/oppettideravcochschemagrovsopfarjan.4.28a80d9d13dcb0f021b96.html

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.

 

 

Brf Ranka
brfranka.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se