Har du redan ett ID?

Logga in till Brf Ranka - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Brf Ranka - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs mer
Andrahandsuthyrning

Får jag upplåta (hyra ut) min bostad i andra hand? 
Om du vill upplåta (hyra ut) din lägenhet i andra hand krävs samtycke från styrelsen. Lämnar styrelsen inte sitt samtycke kan du ansöka om tillstånd hos Hyresnämnden. Du som bostadshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald och att din hyresgäst sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för mer information. 
Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut med belopp som maximalt per lägenhet och år uppgår till 10 % av prisbasbeloppet för innevarande år enligt kapitel 2 kap 6 och 7§§ socialförsäkringsbalken (2010:110), fördelat på 12 månader.

Tänk även på att vara ute i god tid då styrelsen endast träffas 1 gång/månad för att gå igenom vad som hänt och hantera ansökningar mm.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skickas/lämnas till föreningen

Brf Ranka 
Gustavsbergs Allé 30
134 51 GUSTAVSBERG

Det är alltid ägaren av lägenheten som är ansvarig för inbetalningar av avgifterna till föreningen, om dessa inte betalas i tid till föreningen kan man förlora sin rätt till lägenheten. (se stadgarna § 36) (information från hyresnämnden)

I ansökan måste det finnas namn och personuppgifter på den som ska hyra lägenheten, det får inte vara ett företag eller förmedlingsbyrå.

Vi godkänner uthyrning max 1 år framåt sedan får man ansöka igen om man vill förlänga eller om man ska byta hyresgäst eftersom det räknas som en ny uthyrning.

"En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten."

Om man hyr ut utan föreningens tillstånd kan man bli av med sitt medlemskap i föreningen och då måste man sälja sin lägenhet. (information)

 

Brf Ranka
brfranka.se
JM - Hus att trivas i
www.jm.se